Home
Welkom op de site van de actiecommissie van de Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht.

Actiedag zaterdag 13 mei 2017
De volgende actiedag staat gepland voor zaterdag 13 mei, iedereen van harte welkom!
Er zullen weer diverse kramen staan en diverse activiteiten te doen zijn.
We hopen u 13 mei te ontmoeten!

Actiedag zaterdag 14 mei 2016
We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde dag. Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen hartelijk bedankt! De actiedag heeft het mooie bedrag van € 8.672,15 opgebracht! We kijken terug op een prachtige dag. Alle vrijwilligers en sponsors: hartelijk dank!

Geplande activiteiten Onder het kopje 'Agenda' kunt u de data voor het inzamelen van papier en ijzer vinden.
Onder het kopje 'Activiteiten' vindt u informatie over de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het hoe en waar van het inzamelen van oud papier en oud ijzer. Een verslagje van de laatste actiedag vindt u door te klikken op Actiedag 2016.

Een hartelijke groet van de actiedagcommissie,
Reinder Groothedde, Robert Koetsier, Jan en Henriëtte Lagemaat, Bertine ten Voorde, Ard-Jan en Rinske Bluemink
Spelavond en maaltijd

Op 26 november zal er om 18.00-19.30 een maaltijd georganiseerd worden voor het hele gezin. De maatlijd bestaat uit snert of patat met een frikandel. De kosten voor deze avond (maaltijd incl. spelletjes) zijn € 4,50 per kind (onder de 2 jaar gratis), per volwassene € 8,50 met een max. bedrag van €30,- per gezin.

Aansluitend na de maaltijd willen we om 19.30 uur starten met diverse spellen. Voor degene die niet komen eten zijn de kosten voor deze spelletjesavond € 2,50 per persoon. Ook zullen er 's avonds weer roombroodjes verkocht worden, lekker voor zondag bij de koffie!

Venster sluiten
 

Onze sponsors