Home
Welkom op de site van de actiecommissie van de Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht.

Actiedag zaterdag 14 mei 2016
De actiedag in van dit jaar is weer achter de rug! We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde dag. Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen hartelijk bedankt! De actiedag heeft het mooie bedrag van € 8.672,15 opgebracht! We kijken terug op een prachtige dag. Alle vrijwilligers en sponsors: hartelijk dank!

Geplande activiteiten Onder het kopje 'Agenda' kunt u de data voor het inzamelen van papier en ijzer vinden.
Onder het kopje 'Activiteiten' vindt u informatie over de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het hoe en waar van het inzamelen van oud papier en oud ijzer. Een verslagje van de laatste actiedag vindt u door te klikken op Actiedag 2016.

Een hartelijke groet van de actiedagcommissie,
Reinder Groothedde, Robert Koetsier, Jan en Henriëtte Lagemaat, Bertine ten Voorde, Ard-Jan en Rinske Bluemink
Spelavond en maaltijd

Op 26 november zal er om 18.00-19.30 een maaltijd georganiseerd worden voor het hele gezin. De maatlijd bestaat uit snert of patat met een frikandel. De kosten voor deze avond (maaltijd incl. spelletjes) zijn € 4,50 per kind (onder de 2 jaar gratis), per volwassene € 8,50 met een max. bedrag van €30,- per gezin.

Aansluitend na de maaltijd willen we om 19.30 uur starten met diverse spellen. Voor degene die niet komen eten zijn de kosten voor deze spelletjesavond € 2,50 per persoon. Ook zullen er 's avonds weer roombroodjes verkocht worden, lekker voor zondag bij de koffie!

Venster sluiten
 

Onze sponsors